Praktijkadres
Klaverlaan 130 Arnhem
Telefoon
(026) 4422 117

Algemene Voorwaarden

Op alle dienstverlening van Chiropractie Arnhem zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door het afnemen van zorg en het ondertekenen van het intake formulier gaat u hiermee akkoord.

Privacy

Chiropractie Arnhem neemt de privacy van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Klachtenprocedure

Natuurlijk is ons er alles aan gelegen om de zorg aan u professioneel en zo zorgvuldig mogelijk tot uitvoer te brengen. Onze medewerkers houden zich daarbij strikt aan de beroepscode zoals die door de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) zijn vastgelegd. Tevens zijn onze medewerkers gehouden aan interne protocollen.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de afwikkeling van uw hulpvraag, dan hopen wij dat u uw klacht kenbaar maakt. Dit kunt u direct aan uw chiropractor melden, maar ook kunt u een klacht telefonisch melden aan de assistente of via een emailbericht. De behandelend chiropractor wordt hiervan direct in kennis gesteld. De chiropractor zal aansluitend contact met u opnemen. In onderling overleg proberen wij samen tot een passende oplossing te komen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Is ondanks herhaaldelijk contact naar uw idee geen bevredigende oplossing gevonden voor uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid om bij de beroepsvereniging (NCA) een officiële klacht in te dienen. Op dat moment wordt daar de klacht verder behandeld en treden de klachtenprocedures van de verenigingen in werking. Wij stellen in dat geval het klachtenprotocol van NCA aan u ter beschikking en verlenen alle benodigde medewerking.

Deze is te vinden via deze link naar de klachtenregeling van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA)

Disclaimer

Aan deze website is veel zorg besteed. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer geheel accuraat is.
Aan de informatie op de website van Chiropractie Arnhem kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u onvolledigheden en/of fouten constateren dan stellen wij het op prijs als u ons dit meldt. Dit kan per email of telefonisch. De foto’s, logo’s en andere voorstellingen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Chiropractie Arnhem worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand.