Praktijkadres
Klaverlaan 130 Arnhem
Telefoon
(026) 4422 117

Onze Visie

Ons streven is het optimaal functioneren van het gehele lichaam. Dat betekent dat wij niet alleen kijken naar de klacht zelf maar zullen zoeken naar de oorzaak van de klacht. Deze oorzaak kan van fysieke aard zijn, maar kan ook aan voeding gerelateerd zijn of een emotionele oorzaak hebben. Chiropractie Arnhem is daarom ook bijzonder: waar reguliere therapie stopt, gaan wij net een stapje verder.

Onze Missie

Onze missie is om persoonlijke, hoogwaardige zorg te verlenen. Elke chiropractor bij Chiropractie Arnhem is gespecialiseerd in het opsporen en behandelen van de oorzaak van uw probleem. Wij behandelen fysieke klachten: lage rugklachten, hernia’s, (sport)blessures, hoofdpijn en migraine. Maar ook mensen met vage en/of chronische klachten hebben veel baat bij chiropractie.

Onze chiropractoren zijn opgeleid op een geaccrediteerde opleiding. Ze zijn lid van de Nederlandse Chiropractoren Vereniging (NCA) en geregistreerd bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN).

Chiropractoren

Nathan Burke
Chiropractor

Als zoon van een arts was ik van plan om ook geneeskunde te gaan studeren, totdat een eigen ervaring met een chiropractor mij overtuigde om me te verdiepen in chiropractie. Ik heb uiteindelijk...

Lees verder
Annette Burke
Chiropractor

Ik ben altijd in gezondheid geïnteresseerd geweest, vroeger wilde ik arts worden. Toen mijn moeder na een zware bevalling heel goed geholpen werd door een chiropractor, besloot ik me in chiropractie te verdiepen...

Lees verder

Chiropractoren specialiseren zich in de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat. 

Een chiropractor kijkt hierbij naar het functioneren van het gehele lichaam, niet alleen naar de specifieke locatie van de pijn of irritatie, om zo de oorzaak van het probleem te achterhalen.

Chiropractie

Chiropractie is een tak van de gezondheidszorg die zich bezig houdt met de diagnose, behandeling en preventie van stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten hiervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de algehele gezondheid

Hierbij wordt uitgegaan dat het zenuwsysteem het belangrijkste systeem is in het lichaam dat de andere systemen reguleert. Chiropractoren gaan uit van het feit dat het lichaam altijd zichzelf reguleert naar optimale gezondheid. Dit betekent dat het lichaam altijd streeft naar een goede gezondheid.

De functie van het zenuwsysteem is vitaal voor het lichaam.Het is dan ook het best beschermde systeem van het lichaam. Het zenuwsysteem bestaat uit de hersenen en zenuwen; de hersenen zijn beschermd door de harde botten van de schedel, het ruggenmerg ligt goed beschermd binnen de wervelkolom. De zenuwen komen dan vanuit de rug naar het gehele lichaam. De wervelkolom is niet alleen een bescherming voor de ruggenmerg, het is ook essentieel in de beweging van het lichaam. De wervelkolom bestaan uit 24 individuele wervels, die allen soepel moeten kunnen bewegen om stress op de zenuwen te voorkomen.

Zijn er bewegingsblokkades in de wervelkolom, dan kunnen er functiestoornissen in het lichaam ontstaan. Deze functiestoornissen kunnen zich vertalen naar (pijn)klachten of vegetale klachten (orgaanklachten).

Een chiropractor onderzoekt dan ook uw gehele systeem: de oorzaak van de klacht en de klacht zelf liggen niet altijd in hetzelfde gebied. Het is niet uitgesloten dat bijvoorbeeld een probleem in de nek onderrugklachten zou kunnen veroorzaken.

In praktijk Chiropractie Arnhem wordt chiropractie gecombineerd met Professional Applied Kinesiology en Proprioceptive Medicine.

Professional  Applied Kinesiologie (P.A.K.)

P.A.K. is een diagnostische methode die aan de hand van spiertesten en door het “uitdagen” van het zenuwstelsel (functionele neurologie) de oorzaak probeert te achterhalen van verschillenden functiestoornissen die in het lichaam aanwezig zijn. Door gebruik te maken van P.A.K. kunnen er effectief en efficiënt problemen worden opgespoord en opgelost. Doordat uw behandeling en andere technieken meer doelgericht zijn, zal er ook sprake zijn van minder behandelingen, van een directer waarneembaar resultaat en van controle op het aanhouden van dit resultaat.
 

Professional Applied Kinesiology is gebaseerd op de drie aspecten van  gezondheid: structuur/fysiek, voeding/chemisch en emotioneel/mentaal. Deze  drie aspecten vormen samen de “Triad of Health”; de drie aspecten moeten in balans  zijn voor een goede gezondheid.

De Amerikaanse  chiropractor George Goodheart ontwikkelde in 1964 het P.A.K.-concept. Het  concept is in de loop der jaren aangevuld met kennis en vaardigheden uit andere  disciplines (osteopathie, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire  geneeskunde, neurofysiologie, etc.).

Chiropractoren specialiseren zich in de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat. 

Een chiropractor kijkt hierbij naar het functioneren van het gehele lichaam, niet alleen naar de specifieke locatie van de pijn of irritatie, om zo de oorzaak van het probleem te achterhalen.